org.springframework.util.PropertyPlaceholderHelper.parseStringValue

Could not resolve placeholder ‘app.cassandra.contact.point’ Spring Boot not recognizing application.properties file application.properties dosyanız proje tarafından okunmadğında yukarıdaki hataları alabiliyorsunuz. Projenizin pom dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz bu problemi çözmenie yardımcı olacaktır. <build> <resources> <resource> <directory>resource</directory> <targetPath>${project.build.outputDirectory}</targetPath> <includes> <include>application.properties</include> </includes> </resource> </resources> </build>

Spring Profile

Java sınıfın üstüne ekleyeceğimiz @Profile anotasyonu ile sınıfımız o profilde çalışmasını sağlayabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod satırına bakabiliriz. @Profile({“work-queues”})Eğer bu sınıfımız çalışmasını bekliyor isek VM argümant olarak da; work-queues profilini belirtmemiz gerekir. -Dspring.profiles.active=work-queues IntelliJ idea da Edit Run Config diyerek; Üstteki resimde turuncu kısma şunu yazmamız yeterli olacaktır. -Dspring.profiles.active=work-queues Eğer başka bir profile daha ihtiyacımız…Continue reading Spring Profile

Singleton Nedir – Java

Bu tasarım deseninde bir sınıfın sadece bir tane nesnesin(instance) olması amaçlanmıştır. Projemizde Sadece bir(Singleton) instance olmalı başka bir instance yaratılmamasına izin vermemelidir. Bir Objeyi nasıl Singleton yaparız; Bunun için bilmemiz gereken 3 adım vardır;1.) İlk olarak Sınıfımızın Constructor(yapılandırıcısı) “private” olmalıdır. Bu şekilde diğer sınıflardan bu sınıfın bir nesnesinin üretilmesini engellemiş olduk. 2.) Diğer tüm sınıflar…Continue reading Singleton Nedir – Java

Angular Form Tips

Formdaki bir alanın değerini alma; this.registerForm.get(‘isMailAccount’)?.value; Formdaki bir alana başka değer atama; this.registerForm.controls[‘imgUrl’].setValue(this.imgValue); Formun tüm alanların değerini alma veya göre; console.log(this.registerForm.value);

Java Soap isteklerini görme

Bir java projesinde Soap servisleriniz var ise aşağıdaki satırları IDE ye JVM arg olarak eklerseniz soap requestlerini console da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. -Dcom.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true -Dcom.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter.dump=true -Dcom.sun.xml.internal.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true -Dcom.sun.xml.internal.ws.transport.http.HttpAdapter.dump=true

Spring projesinde Gmail Mail Gönderme

Bir Java (Spring Boot) projesinden Gmail mailini kullanarak nasıl mail atacağımızın örneğini paylaşacağım. İlk önce projemizde aşağıdaki gibi bağımlılığımızı ekleyelim. <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId> <version>2.3.7.RELEASE</version></dependency> Kodumuz nasıl olacak; properties dosyamız; Önemli Bir Not: Gmail ayarlarından Daha az güvenli uygulama erişimi için izin vermelisiniz.; Daha az güvenli uygulama erişimi Daha önce yazdığım Github da ki Email-In-Spring-Boot projemde…Continue reading Spring projesinde Gmail Mail Gönderme

Angular Object is possibly ‘null’. hatası

Angular Forms kullanırken sıklıkla aldığım bir hata; Object is possibly ‘null’. Error: src/app/pages/register/register.component.html:45:76 – error TS2531: Object is possibly ‘null’. registerForm.get(‘passwordConfirm’).hasError(‘passwordsNotMatching’)”> Çözüm ise oldukça basit tsconfig.json veya tsconfig.app.json dosyanızda aşağıdaki düzeltmeyi yapmanız yeterli. Projenizi tekrar çalıştırdığınızda artık hata almayacaksınız. “angularCompilerOptions”: { “strictNullChecks”: false } angularCompilerOptions benim tsconfig.app.json dosyamda vardı bende sadece orada bu eklemeyi yaptım…Continue reading Angular Object is possibly ‘null’. hatası

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Ve YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ arasındaki farklar

DERSLER %80 benzer dersler olmakla birlikte, Bilgisayar mühendisliğinde Elektrik-elektronik(donanım) üzerine 3-4 ders bulunmakta. Yazılım mühendisliğinde bunlar yerine yazılım geliştirirken ihtiyaç olan dersler(Yazılım Gereksinim ve Analizi) bulunmakta. Transkript linki yorumlarda. KODLAMA Her ikisindede kodlama bulunmakta. Sen kendini hangi alanda geliştirmek istiyorsan onda ilerleyebilirsin. Bir üniversite bile sizi %20-%30 civarı etkiler.  İş, Sektör ve Yurtdışı İmkanları Hiç…Continue reading BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Ve YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ arasındaki farklar

Angular Proje Firebase Deploy

Angular bir projeyi Firebase Hosting kullanarak firebase url ve hostingi ile yayınlama; Proje dizininde iken aşağıdaki komutları sırası ile çalıştırın. Videolu anlatım için tıklayınız. ng build –prod npm install -g firebase-tools firebase login firebase init Firebase CLI feature – HostingExisting Project – Choose Project Public directory – dist Single Page App – yes Automatic build…Continue reading Angular Proje Firebase Deploy

Kullanılası Git Komutları

Sıklıkla kullanmakla birlikte arada unuttuğum komutlar, oldukça faydalı. git statusgit fetch git checkout branchNamegit checkout – => bir önceki branche geçergit reset –hard origin/develop git merge –abort => Merge conflictden önceki hale alır