04_Angular Filter

Angularda işimizi kolaylaştıran en önemli şeylerden biride Filterlardır.

Filterlar HTML kodun içinde directive den veya expression’ın hemen ardından yazılır.

| işareti sonrası yazılırlar. Aşağıda Angular Filterleri görebilirsiniz.

filter  Gelen dizideki dataları verdiğimiz obje kriterine göre filtreler. Sadece istediğimiz objeler gelir.
currency  Kullanılışı =>    | currency : 0 gelen datayı para biçiminde formatlar
number Sayı tipinde gelen datamızı formatlar. Ondalık(3lü) gösterim
date Tarih formatına çevirir.
json Bir JavaScript nesnesini JSON dizesine dönüştürmenizi sağlar.
lowercase  Stringi küçük harfe çevirir
uppercase  Büyük harfe çevirir
limitTo  Gelen dataya sınır koymamızı sağlar Kullanılışı > | limitTo:54
orderBy  SQL  ki mantıkla çalışır. Arraydeki sıralama işlemini istediğimiz şekilde yapar. | orderBy:’name’

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.