Ebob hesaplama ve goto kullanımı

Girilen iki Sayının EBOB unu bulan program ve goto kullanımı [sourcecode language=”csharp”] // ebob buldurma.cpp : Defines the entry point for the console application. #include "stdafx.h" #include<iostream> using namespace std; int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) { int sayi1, sayi2, ebob, enkucuk, i; //değişkenlerimizi tanımladık cout<<"bu program girilen 2 sayinin ebobunu alir"<<endl<< "lutfen iki sayi giriniz"<<endl; cin>>sayi1>>sayi2; // iki sayı…Continue reading Ebob hesaplama ve goto kullanımı