Study Jam – Basit Örnekler

GDG Düzce tarafından organize edilen Study jam eğitimde verilen örneği içerir. Android’de her sayfa bir Activitiye karşılık gelir.Ve bu activityler arası geçişlerde Intent kullanılır. Intent anlamı niyet olarak Türkçeye çevrilebilir. Bir Activityden diger bir Activitye geçişte Intent den şu şekilde kullanılır.   [sourcecode language=”java”] btnDigerSayfa.setOnClickListener(new View.OnClickListener() { @Override public void onClick(View v) { //Intent tanımlanıyor Intent gecis…Continue reading Study Jam – Basit Örnekler

Android Studio Kısa Yollar

SHIFT + F10  –> Projeyi çalıştırır(Run) CTRL + SHIFT  + /  –> Yorum satarı yapar (Kod comment Line olur) CTRL + D –> Ustunde bulunduğunuz kod satırının aynısını bir alt satıra kopyalar. ALT + ENTER –> kütüphaneyi import etmenizi sağlar. CTRL + Y –> Üstünde bulunduğumuz kod satarını siler.

i18n

i18n internationalization kısaltmasıdır. Bunu biraz daha açarsak herhangi bir yazılımının lokasyona göre dilin değişmesini için kullanılır. Burada şimdilik teknik olarak nasıl kullanıldığını anlatmayacağım. Beni asıl şaşırtan neden böyle denmesi(i18n) bunu araştırırken şu sonuca vardım. Bu okuması ve yazması zor olan kelime 20 harfden oluşuyor ilk harfi i  ve son harfi n. Arada ise 18 harf…Continue reading i18n