JS filter ve Find Methodu Farkı

find Tek bir değer döner: this.dataSource.find(c=>c.NoKey===company.NoKey).favori; filter birden fazla değer döner; this.dataSource.find(c=>c.NoKey===company.NoKey).favori diyemeyiz. şöyle olabilir;  this.dataSource.find(c=>c.NoKey===company.NoKey)[0].favori diyemeyiz.

Angular @Input() da undifened hatası

iki component iletişimi yapacağımız zaman sıkça kullandığımız bir elementtir. Ama alt component istediği değeri undifened olarak görebilir. Bunu aşağıdaki örnek yaklaşımı ile çözebilirsiniz.; <my-hero-detail *ngIf=”selectedHero” [hero]=”selectedHero”></my-hero-detail>

angular material

npm install –save @angular/material @angular/cdk @angular/animations angular.json da “styles”: [ “src/styles.scss” ], Not :  Burada “src/styles.scss” sizde “src/styles.css”  de olabilir. Burda sass mı normal css mi kullanıyorsunuz ona göre değiştirmelisiniz. Bir tema import etmek istiyor isek; style.scss dosyamıza bunlardan birini eklememiz gerekiyor. @import ‘~@angular/material/prebuilt-themes/deeppurple-amber.css’; @import “~@angular/material/prebuilt-themes/indigo-pink.css”; Son olarak app.module şu şekilde olacak; import { BrowserAnimationsModule }…Continue reading angular material

Angular 5 Update to Angular 6

Angular Update Guide | 5.2 -> 6.0 for Basic Apps Use HttpClient and HttpClientModule instead of Http and HttpModule Make Sure you are using Node 8 or later. npm install -g @angular/cli npm install @angular/cli ng update @angular/cli ng update @angular/core ng update @angular/material ng update npm install -g rxjs-tslint rxjs-5-to-6-migrate -p src/tsconfig.app.json