Kullanılası Git Komutları

Sıklıkla kullanmakla birlikte arada unuttuğum komutlar, oldukça faydalı. git statusgit fetch git checkout branchNamegit checkout – => bir önceki branche geçergit reset –hard origin/develop git merge –abort => Merge conflictden önceki hale alır