Java Soap isteklerini görme

Bir java projesinde Soap servisleriniz var ise aşağıdaki satırları IDE ye JVM arg olarak eklerseniz soap requestlerini console da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. -Dcom.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true -Dcom.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter.dump=true -Dcom.sun.xml.internal.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true -Dcom.sun.xml.internal.ws.transport.http.HttpAdapter.dump=true