Singleton Nedir – Java

Bu tasarım deseninde bir sınıfın sadece bir tane nesnesin(instance) olması amaçlanmıştır. Projemizde Sadece bir(Singleton) instance olmalı başka bir instance yaratılmamasına izin vermemelidir. Bir Objeyi nasıl Singleton yaparız; Bunun için bilmemiz gereken 3 adım vardır;1.) İlk olarak Sınıfımızın Constructor(yapılandırıcısı) “private” olmalıdır. Bu şekilde diğer sınıflardan bu sınıfın bir nesnesinin üretilmesini engellemiş olduk. 2.) Diğer tüm sınıflar…Continue reading Singleton Nedir – Java

Angular Form Tips

Formdaki bir alanın değerini alma; this.registerForm.get(‘isMailAccount’)?.value; Formdaki bir alana başka değer atama; this.registerForm.controls[‘imgUrl’].setValue(this.imgValue); Formun tüm alanların değerini alma veya göre; console.log(this.registerForm.value);