Spring Profile

Java sınıfın üstüne ekleyeceğimiz @Profile anotasyonu ile sınıfımız o profilde çalışmasını sağlayabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod satırına bakabiliriz. @Profile({“work-queues”})Eğer bu sınıfımız çalışmasını bekliyor isek VM argümant olarak da; work-queues profilini belirtmemiz gerekir. -Dspring.profiles.active=work-queues IntelliJ idea da Edit Run Config diyerek; Üstteki resimde turuncu kısma şunu yazmamız yeterli olacaktır. -Dspring.profiles.active=work-queues Eğer başka bir profile daha ihtiyacımız…Continue reading Spring Profile