Angular Projesi Dockerize

İhtiyacımız olan tek şey, çalışan bir Angular projesi ve bir Dockerfile dosyası.

Dockerfile dosya içeriğim;

FROM node:16.16.0 as node
WORKDIR /app
COPY . .
RUN npm install
RUN npm run build --prod

FROM nginx:alpine
COPY --from=node /app/dist/dock-ng-app /usr/share/nginx/html

Yukarıda ki Dockerfile içeriğini bold olan kısmı(dock-ng-app) değiştirmek şartı ile tamamen kullanabilirsiniz. Orasının ne olacağı sizin projenizin dist folderi altında hangi isimle üretildiği ile ilişkili. Bunu öğrenmek için;

ng build veya ng build --prod komutunu çalıştırıp dist altında hangi isimle bir folder oluşuyor ona göre değiştirmelisiniz. Dockerfile dosyanız hazır ise 2 komut ile bu işi bitirelim.

image yaratmak için;
docker build --t YOUR_USER_NAME/YOUR_IMAGE_NAME .

Ör: docker build -t oguzozkaraca/ng-dock-app .

Container oluşturmak ve çalıştırmak için;
docker run --d --it -p 8080:80 --name ng-first-app YOUR_USER_NAME/YOUR_IMAGE_NAME:latest

Ör: docker run -d –it -p 8080:80 –name ng-first-app oguzozkaraca/ng-dock-app:latest

http://localhost:8080/

Hooray!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.