Windows Terminal

Windows’un Komut satırı uygulamarı arasında Power Shell, Command Prompt gibi programlar vardır, bunları bilirsiniz. Bu programların ne kadar kullanışsız olduğunu anlatmak gerekir ise şunları rahatlıkla söyleyebiliriz; Yeni Tab lar açamazsınız kopyalama ve yapıştırma işleri oldukça zordur vs.. Diğer işletim sistemlerinde bu komut satırı uyguların ne kadar güzel olduğunu bildiğimden Windowsda nasıl bu kadar kötü olur,…Continue reading Windows Terminal

Angular Projesi Dockerize

İhtiyacımız olan tek şey, çalışan bir Angular projesi ve bir Dockerfile dosyası. Dockerfile dosya içeriğim; FROM node:16.16.0 as nodeWORKDIR /appCOPY . .RUN npm installRUN npm run build –prod FROM nginx:alpineCOPY –from=node /app/dist/dock-ng-app /usr/share/nginx/html Yukarıda ki Dockerfile içeriğini bold olan kısmı(dock-ng-app) değiştirmek şartı ile tamamen kullanabilirsiniz. Orasının ne olacağı sizin projenizin dist folderi altında hangi isimle…Continue reading Angular Projesi Dockerize

Node Version Manager(NVM) Nedir?

Node versiyonları arasında rahatça geçiş yapın. Bir çok projede çalıştığımız bir senaryo da bu projelerin node.js versiyonlarının farklı olması gerekebilir. Geliştirme ortamını bu Node versiyonuna çekmez isek projemiz hata alacak ve çalışmayacaktır. Bu durumdan kurtulmak ve geliştirme ortamında Node versiyonları arasında rahatça geçiş yapmak için güzel projeler bulunakta; NVM-Windows; https://github.com/coreybutler/nvm-windows Özellikle Windows ortamları için geliştirilmiş…Continue reading Node Version Manager(NVM) Nedir?

org.springframework.util.PropertyPlaceholderHelper.parseStringValue

Could not resolve placeholder ‘app.cassandra.contact.point’ Spring Boot not recognizing application.properties file application.properties dosyanız proje tarafından okunmadğında yukarıdaki hataları alabiliyorsunuz. Projenizin pom dosyasına aşağıdaki kodu eklemeniz bu problemi çözmenie yardımcı olacaktır. <build> <resources> <resource> <directory>resource</directory> <targetPath>${project.build.outputDirectory}</targetPath> <includes> <include>application.properties</include> </includes> </resource> </resources> </build>

Spring Profile

Java sınıfın üstüne ekleyeceğimiz @Profile anotasyonu ile sınıfımız o profilde çalışmasını sağlayabiliriz. Örnek olarak aşağıdaki kod satırına bakabiliriz. @Profile({“work-queues”})Eğer bu sınıfımız çalışmasını bekliyor isek VM argümant olarak da; work-queues profilini belirtmemiz gerekir. -Dspring.profiles.active=work-queues IntelliJ idea da Edit Run Config diyerek; Üstteki resimde turuncu kısma şunu yazmamız yeterli olacaktır. -Dspring.profiles.active=work-queues Eğer başka bir profile daha ihtiyacımız…Continue reading Spring Profile

Singleton Nedir – Java

Bu tasarım deseninde bir sınıfın sadece bir tane nesnesin(instance) olması amaçlanmıştır. Projemizde Sadece bir(Singleton) instance olmalı başka bir instance yaratılmamasına izin vermemelidir. Bir Objeyi nasıl Singleton yaparız; Bunun için bilmemiz gereken 3 adım vardır;1.) İlk olarak Sınıfımızın Constructor(yapılandırıcısı) “private” olmalıdır. Bu şekilde diğer sınıflardan bu sınıfın bir nesnesinin üretilmesini engellemiş olduk. 2.) Diğer tüm sınıflar…Continue reading Singleton Nedir – Java

Angular Form Tips

Formdaki bir alanın değerini alma; this.registerForm.get(‘isMailAccount’)?.value; Formdaki bir alana başka değer atama; this.registerForm.controls[‘imgUrl’].setValue(this.imgValue); Formun tüm alanların değerini alma veya göre; console.log(this.registerForm.value);

Java Soap isteklerini görme

Bir java projesinde Soap servisleriniz var ise aşağıdaki satırları IDE ye JVM arg olarak eklerseniz soap requestlerini console da detaylı bir şekilde görebilirsiniz. -Dcom.sun.xml.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true -Dcom.sun.xml.ws.transport.http.HttpAdapter.dump=true -Dcom.sun.xml.internal.ws.transport.http.client.HttpTransportPipe.dump=true -Dcom.sun.xml.internal.ws.transport.http.HttpAdapter.dump=true