Spring projesinde Gmail Mail Gönderme

Bir Java (Spring Boot) projesinden Gmail mailini kullanarak nasıl mail atacağımızın örneğini paylaşacağım. İlk önce projemizde aşağıdaki gibi bağımlılığımızı ekleyelim. <dependency> <groupId>org.springframework.boot</groupId> <artifactId>spring-boot-starter-mail</artifactId> <version>2.3.7.RELEASE</version></dependency> Kodumuz nasıl olacak; properties dosyamız; Önemli Bir Not: Gmail ayarlarından Daha az güvenli uygulama erişimi için izin vermelisiniz.; Daha az güvenli uygulama erişimi Daha önce yazdığım Github da ki Email-In-Spring-Boot projemde…Continue reading Spring projesinde Gmail Mail Gönderme

Java Final Anahtar sözcüğü

Bir değişkenin final olarak tanımladığımızda bu değişkenin içeriğini düzenlemelere karşı engeller. Bir final değişkeni tanımlandığında ilk değeri ataması zorunludur. Burada dikkat edilmesi geren 2 önemli konu vardır. Final olarak tanımlanan metodlar ezilemez. Bir sınıfı final olarak tanımladığımızda tüm sınıftaki metodlarda final olarak deklare edilir. Javada Final ; Override edilemez İkinci bir değer atılamaz Referans alanların…Continue reading Java Final Anahtar sözcüğü

Java Static

Static olarak deklare edilen örnek değişkenler aslında birer global değişkenlerdir. Kendi sınıfından nesneler deklare edildiğinde static değişkenin bir kopyası yapılmaz. Bunun yerine sınıfın tüm örnekleri aynı static değişkeni paylaşır. Static olarak deklare edilen metodların bazı kısıtlamaları vardır: Yalnızca diğer static metodları cağrabilirler. Yalnızca static veriye erişebilirler. This veya super anahtar sözcüklerine göndermede bulunmazlar. [sourcecode language=”java”]…Continue reading Java Static

Recursive Faktoriyel

Javada faktoriyel hesaplayan program yazacağız.Bunu yaparken recursive(özyineli) fonksiyonu kullanacağız. Recursive Fonksiyon nedir? Bir fonksiyonun içinde yine kendi fonksiyonu çağrılıyor ise buna recursive fonksiyon denilir. Yani bu fonksiyonlar kendi kendilerini tekrar eder. Şimdi kod kısmına geçelim [sourcecode language=”java”] public static void main(String args[]) { int girilensayi; Scanner klavye = new Scanner(System.in); System.out.println("Faktoriyeli alinacak sayi: " );…Continue reading Recursive Faktoriyel

Java sayi bulma

Java ile basit bir sayı bulma oyunu yapacağız. Burada random, while, if else gibi kavramlarda bulunacak. [sourcecode language=”java”] import java.util.Random; import java.util.Scanner; public class SayiBul { public static void main(String[] args) { Scanner klavye = new Scanner(System.in); Random rand = new Random(); int n = rand.nextInt(100) + 1; System.out.println("Bir sayi giriniz: "); while (true) {…Continue reading Java sayi bulma

Javada değer alma ve random

Girilen bir değeri almak için; [sourcecode language=”java”] Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("deger gir"); int deger = sc.nextInt(); [/sourcecode] bu üstteki kodda hata almanız muhtemel . Çünkü java.unit i eklemeniz gerekeyior. Random [sourcecode language=”java”] int sayi = new Random().nextInt( System.out.println(sayi); //ekrana yazdırılacak değer 0 ile 100 arasındadır. [/sourcecode]