Hdfs ve MapReduce

HDFS Özellikleri HDFS sayesinde sıradan sunucuların diskleri bir araya gelerek büyük, tek bir sanal disk oluştururlar[3]. Bu sayede çok büyük boyutta bir çok dosya bu dosya sisteminde saklanabilir[3]. Bu dosyalar bloklar halinde (varsayılan 64MB) birden fazla ve farklı sunucu üzerine (varsayılan 3 kopya) dağıtılarak RAID benzeri bir yapıyla yedeklenir.

Hadoop nedir

Hadoop nedir Apache Hadoop Java ile yazılmış açık kaynak kodlu bir frameworktür. Sıradan sunuculardan (commodity hardware) oluşan küme (cluster) üzerinde  büyük verileri işlemeye yarar. Hadoop : Dağıtık (distributed ) programlama için geliştirilmiş Güvenilir(reliable) ve ölçeklenebilir(scalable) bir yazılımdır. “Hadoop nasıl başladı?”

Big Data nedir

 Big Data nedir? Geçmişten günümüze kadar gelen süre içerisinde bilgi günden güne artmıştır hatta son yıllarda katlanarak günümüze gelmiştir. Bunun sonucunda “Bilgi Çöplüğü” diye tabir ettiğimiz olgu gün yüzüne çıkmıştır[1].Birçok yazılım şirketleri bu konuyla ilgili Ar-Ge çalışmaları yaptıktan sonra Big Data(Büyük Veri) olgusu karşımıza çıkmıştır[1].

NoSQL Oracle ve Hadoop

Geçtiğimiz günlerde Oracle tarafından “big data” ile işi olan ve bunun için teknolojik altyapı kullanan tüm kurumların işine yarayabilecek bir çözüm sunuldu: Oracle Big Data SQL. Büyük veri çözümlerinin en yenisi olan Oracle Big Data SQL, veri silolarını bilgiye erişim ve tanımada bölümlere ayırıyor ve böylece basitleştiriyor. Ayrıca “Hadoop”, “NoSQL” ve Oracle veri tabanlarında “SQL”i…Continue reading NoSQL Oracle ve Hadoop