Linux için Node ve Angular Kurulumu

nodejs:
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_11.x | sudo -E bash –
sudo apt-get install -y nodejs
npm install npm@latest -g

angular:
npm install -g @angular/cli
ng –version

Angular için yeni proje başlatma

new ng project:
ng new awesome-project
cd awesome-project
ng serve –open
http://localhost:4200

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.