Sql table to Java entity

Db nizde ki tabloyu Jave Entity haline getirmek istiyorsunuz.Bunu tek tek ile her satırı kodlamanıza gerek yok. Aşağıdaki basit java uygulamasını indirin. Username Password gibi Db bağlantılarınızı yapın. Son olarak Entity(POJO) olmasını istediğiniz tablonun ismini ilgili yere girin ve projeyi çalıştırın. Hepsi bu kadar saniyeler içinde .java uzantılı Entity niz hazır. Java Uygulaması

Javada == ve Equals farkı

JAVA da String ifadeleri karşılaştırırken == ve equals() karmaşası. Referans karşılaştırması (adres karşılaştırması) için == operatörlerini ve içerik(yani value) karşılaştırması için .equals() yöntemini kullanabiliriz. == her iki nesnenin de aynı bellek konumuna işaret edip etmediğini kontrol eder.Bellekteki adreslerine bakar. equals() methodu ise nesnelerdeki değerlerin karşılaştırmasını yapar. Programın çıktısı şöyle olacaktır;falsetrue

Angular binding types

Templates render HTML. In a template you can use data, property binding and event binding. This is accomplished with the following syntax: # – variable declaration () – event binding [] – property binding [()] – two-way property binding {{ }} – interpolation * – structural directives The # syntax can declare local variable names which references DOM objects in a template. e.g.

Angular Pipe

ng g pipe denemePipe <div [innerHTML]=“question | denemePipe”></div> import { Pipe, PipeTransform } from ‘@angular/core’; import {DomSanitizer} from “@angular/platform-browser”; /** * Generated class for the denemePipe pipe. * * See https://angular.io/api/core/Pipe for more info on Angular Pipes. */@Pipe({ name: ‘denemePipe’, }) export class DenemePipe implements PipeTransform { constructor(private sanitizer:DomSanitizer){} transform(html) { return this.sanitizer.bypassSecurityTrustHtml(html); } }

React native için sqlite sorguları

db.transaction((tx) => { tx.executeSql(‘SELECT * FROM pet’, [], (tx, results) => { let myList = []; if (results.rows.length > 0) { for (var i = 0; i < results.rows.length; i++) { var pet = results.rows.item(i); myList.push(pet.owner); } this.setState({myList: myList}); } }); tx.executeSql(‘SELECT * FROM pet WHERE owner=?’, [‘petowner’], (tx, results) => { var len =…Continue reading React native için sqlite sorguları