Solid Nedir

SOLID (Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation ve Dependency inversion) yazılım tasarım prensipleri için kullanılan bir kısaltmadır. Yazılım yaparken SOLID uygulandığı taktirde bakımı ve geliştirilmesi kolay yazılım sistemleri oluşturmak mümkündür. En verimli hali test güdümlü yazılım ile uygulanır.

S    SRP    Single Responsibility Principle
Her yazılım biriminin (sınıf, nesne, metot) tek bir sorumluluğu olmalıdır.
O    OCP    Open/Closed Principle
Yazılım birimleri geliştirilmeye açık, değişikliğe kapalı olmalıdır.
L    LSP    Liskov’s Substitution Principle
Alt sınıflardan oluşturulan nesneler üst sınıfların nesneleriyle yer değiştirdiklerinde aynı davranışı göstermek zorundadırlar.
I    ISP    Interface Segregation Principle
Herşeyi ihtiva eden interface sınıflar yerine belli bir işlemi yapan interface sınıflar oluşturulmalıdır.
D    DIP    Dependency Inversion Principle
Bağımlılıklar soyut sınıflara doğru olmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.