SQL UYGULAMA – 1

SQL uygulamalarımızı alıştırmalar şeklinde yapacağız. Önce bizden istenilen tabloları kriterlerine uygun olarak SQL cümleleri ile oluşturacağız. Daha sonra oluşturduğumuz tablolar üzerinde SQL işlemlerini yapacağız. Bu sayede SQL de create table nasıl kullanılır, tablolar nasıl oluşturulur  vb. bilgileri pratikte öğrenmiş olacağız. Bunları yaparken SQL Server kullanacağız.

Aşağıda 3 tablo adı ve tablodaki sütunların kriterlerinin ne olacağı belirtilmiştir.

1. Tablo adı : OGRENCILER

 •  ogrno : 100’den itibaren 1’er artan sayı
 •  ograd : Max 5 karakterlik metin bilgisi
 •  ogrsoyad : Max 15 karakterlik metin bilgisi
 •  veliadsoyad : Max 20 karakterlik metin bilgisi
 •  adres : Max 50 karakterlik metin bilgisi
 •  sınıf : (10/11/12 A,B,C değerleri girilebilir. Örn: 10A, 12C… vb.)
 •  dogumtar : Doğum tarihi bilgisi (saat kısmı olmasın)
 •  alan : FEN/TM/SOS değerlerinden biri girilebilir

[sourcecode language=”sql”]
CREATE TABLE ogrenciler (
ogrNo tinyint identity(100,1),
ogrAd varchar(5),
ogrSoyad varchar(15),
veliAdSoyad varchar(20),
adres varchar(50),
sinif varchar(2) check(sinif like ‘[10-12][A-C]’),
dogumTar date,
alan varchar(3) check( alan IN (‘FEN’,’TM’,’SOS’))
)
[/sourcecode]

2. Tablo adı : URUNLER

 •  urunno : 1’den itibaren 1’er 1’er artan sayı
 •  urunad : Max 15 karakterlik metin bilgisi
 •  uruntanım : Max 50 karakterlik ürün tanımı
 •  maliyetfiyat : Üretim maliyeti parasal büyüklüğü
 •  karoran : karoranı (%5 ile %25 arası)
 •  KDV : kdv oranı (%3 ile %25 arası)
 •  kolisekli : ADET/KG/DESTE/LITRE/

[sourcecode language=”sql”]
CREATE TABLE urunler (
urunNo smallint identity,
urunAd varchar(15),
urunTanimi varchar(50),
maliyetFiyat smallmoney check ( maliyetFiyat >= 0),
karOran real check(karOran >= 0.05 and karOran <= 0.25),
kdv real check(kdv >= 0.03 and kdv <= 0.25),
koliSekli varchar(5) check(koliSekli IN (‘ADET’,’KG’,’DESTE’,’LITRE’,’SERI’)),
)
[/sourcecode]

3. Tablo adı: ARABALAR

 • aracno :O/R/F harflerinden biri ile başlayan ve toplam 4 karakterlik uzunluğa sahip, birincil anahtar (Örnek (F200, F303, R300,))
 • marka : OPEL, RENAULT, FORD değerlerinden biri
 • model : Max 10 karakterlik metin bilgisi
 • trafikyil : 2000 ile 2009 arası yıl bilgisi, default “2009”
 • renk : max 10 karakterlik metin bilgisi
 • yakit : BENZIN, DIZEL, LPG, KARMA değerlerinden biri
 • kilo : Aracların kilo değeri

[sourcecode language=”sql”]
CREATE TABLE arabalar(
aracNo char(4) check(aracNo like ‘[ORF][0-9][0-9][0-9]’) primary key,
marka varchar(7) check(marka IN (‘OPEL’,’RENAULT’,’FORD’)),
model varchar(10),
trafikYil smallint check(trafikYil like ‘[2000-2009]’) default ‘2009’,
renk varchar(10),
yakit varchar(6) check(yakit IN (‘BENZIN’,’DIZEL’,’LPG’,’KARMA’)),
kilo smallint
)
[/sourcecode]

Evet, Bizden istenilen yukardaki tabloları kriterlerine uygun bir şekilde oluşturmaktı. Bunları uygulamalı yapmak isterseniz sql serverda bir database seçili iken new Query diyebilir ve yukarıdaki kodları yapıştırabilirsiniz. Yapıştırdıktan sonra execute diyerek tabloların oluştuğunu göreceksiniz. İsterseniz aşağıdaki link ile bu alıştırmayı indirebilirsiniz ve direk açtığınızda sql serverda açılacaktır. Yine aynı şekilde execute diyerek tabloları oluşturabilirsiniz.

Sql uygulaması indirme linki: SQL uygulama

2 thoughts on “SQL UYGULAMA – 1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.