Big Data nedir

 Big Data nedir? Geçmişten günümüze kadar gelen süre içerisinde bilgi günden güne artmıştır hatta son yıllarda katlanarak günümüze gelmiştir. Bunun sonucunda “Bilgi Çöplüğü” diye tabir ettiğimiz olgu gün yüzüne çıkmıştır[1].Birçok yazılım şirketleri bu konuyla ilgili Ar-Ge çalışmaları yaptıktan sonra Big Data(Büyük Veri) olgusu karşımıza çıkmıştır[1].