Recursive Faktoriyel

Javada faktoriyel hesaplayan program yazacağız.Bunu yaparken recursive(özyineli) fonksiyonu kullanacağız. Recursive Fonksiyon nedir? Bir fonksiyonun içinde yine kendi fonksiyonu çağrılıyor ise buna recursive fonksiyon denilir. Yani bu fonksiyonlar kendi kendilerini tekrar eder. Şimdi kod kısmına geçelim