Java Static

Static olarak deklare edilen örnek değişkenler aslında birer global değişkenlerdir. Kendi sınıfından nesneler deklare edildiğinde static değişkenin bir kopyası yapılmaz. Bunun yerine sınıfın tüm örnekleri aynı static değişkeni paylaşır. Static olarak deklare edilen metodların bazı kısıtlamaları vardır: Yalnızca diğer static metodları cağrabilirler. Yalnızca static veriye erişebilirler. This veya super anahtar sözcüklerine göndermede bulunmazlar. [sourcecode language=”java”]…Continue reading Java Static