MİKRODENETLEYİCİ NEDİR

MİKRODENETLEYİCİ Nedir?  ÖZET Günümüzde elektronik cihazlara olan talep arttığı oranda aynı cihazların fonksiyonlarında da artış meydana gelmiştir. Örneğin 90’lı yılların sonunda hatta 2000’li yılların başlarında sadece sesli ya da yazılı iletişim, ihtiyacımızı karşılarken günümüzde yurtdışındaki arkadaşlarımızla dahi görüntülü konuşur olduk.