Tasarım Desenleri Giriş

Tasarım Desenleri

Tasarım desenleri(Design Patterns)  ilk defa Dörtlü Çete (GoF- Gang of Four) olarak bilinen, Eric Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson ve John Vlissides tarafından yazılan “Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software” kitabıyla Yazılım Mühendisliği literatüründe yerini almıştır.

“Design pattern” kavramı bir kurallar topluluğundan ziyade bir işi nasıl ve en güzel ne şekilde yapabileceğimiz gösteren yöntemler topluluğudur. Tasarım desenleri tecrübe ile oluşturulan yapılardır. Bazıları olmazsa olmaz yapılar olmasına rağmen bazıları tamamen yazılımın sanatsal yönünü göstermek için tasarlanmıştır .

Aşağıdaki Tasarım Desenlerinin 3 kategoride gruplandırıldığını göreceksiniz. Şimdilik hangi tasarım desenleri hangi kategorilerde bunları bilmek ve aşina olmak için bu yazımı yazdım.

 

 • Yaratıcı Tasarım Desenleri – Creational Patterns
 1. Tek Nesne ( Singleton )
 2. Fabrika Yordam ( Factory Method )
 3. Soyut Fabrika ( Abstract Factory )
 4. Kopya Nesne ( Prototype )
 5. Kurucu ( Builder )

 • Yapısal Tasarım Desenleri –  Structural Patterns
 1. Adaptör ( Adapter )
 2. Ağaç Yapısı ( Composite )
 3. Dekorasyon ( Decorator )
 4. Hafif Ağırlık- Sinek Siklet ( Flyweight )
 5. Köprü ( Bridge )
 6. Ön Yüz ( Facade )
 7. Özdeş Nesne ( Proxy )

 • Davranışsal Tasarım Desenleri –  Behavioral Patterns
 1. Arabulucu ( Mediator )
 2. Durum ( State )
 3. Gözlemci ( Observer )
 4. Hatırlayıcı ( Memento )
 5. Kalıp Yordam ( Template Method )
 6. Komut ( Command )
 7. Sorumluluk Zinciri ( Chain of Res. )
 8. Strateji ( Strategy )
 9. Yorumlayıcı ( Interpreter )
 10. Ziyaretçi ( Visitor )
 11. Iterator

tasarim_desenleri

 • Creational Patterns: Singleton, Factory, Abstract Factory, Builder, and Prototype
 • Structural Patterns: Composite, Decorator, Proxy, Façade, Adaptor, Flyweight, and Bridge
 • Behavioral Patterns: Strategy, Command, Observer, State, Visitor, Iterator, and Mediator, Template Method, Chain of Responsibility, and Memento

 

 

1 thought on “Tasarım Desenleri Giriş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.